Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

 

PROGRAM

Ochrona zabytków

Zadanie Łódź, kościół pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny (1765-1768):

hydroizolacja fundamentów.

Dokonano ze środków finansowych Ministra Kultury,

Dziedzictwa Narodowego i Sportu,

pochodzących z budżetu państwa.

Inwestycje parafialne

Dnia 15.11.2021 r. odbyła się szczegółowa lustracja i odbiór prac remontowych przy kościele św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny ul. Ogrodowa 22 w Łodzi, objętych dofinansowaniem Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Odbioru prac dokonali:
P. Mateusz Grabowski – inspektor ds. zabytków nieruchomych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi
Ks. Adam Bajer vel Bojer – proboszcz parafii św. Józefa Oblubieńca NMP
P. Robert Goś. Drager Sp. z o.o. – wykonawca
P. Robert Dziąg –kierownik budowy

Zakres zrealizowanych prac obejmował:
wykonanie hydroizolacji fundamentów budynku kościoła polegającą na odkopaniu ścian fundamentowych, oczyszczeniu ich, uzupełnieniu ubytków i wykonaniu tynków renowacyjnych.

Zagruntowano ściany pod hydroizolację, nałożono elastyczną masę bitumiczną oraz zabezpieczono ściany folią bąbelkową.

Zasypano i zagęszczono wykop.

Wykonano tynki renowacyjne na cokole. Dokonano separacji agrowłókniną, ułożono opaskę żwirową na podsypce piaskowej.

Termin rozpoczęcia prac: 06.09.2021 r.

Termin zakończenia prac: 28.10.2021 r.