Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie

„Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.” Mt 18,20

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie

W parafii p.w. św. Józefa Oblubieńca N.M.P. istnieje jeden krąg Domowego Kościoła Ruchu Światło – Życie, popularnie zwanego Oazą Rodzin. Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską. Małżonkowie mają wspólnie dążyć do bycia bliżej Boga, do budowania między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, do wychowywania dzieci w duchu chrześcijańskim.
Życie na co dzień Słowem Bożym, modlitwą, stałe życie sakramentalne, dawanie świadectwa i postawa służby we wspólnocie Kościoła mają być środkami w dążeniu do odnowy małżeństwa. W osiągnięciu tych celów służą comiesięczne spotkania. Krąg istnieje od 1998 r. Jego pierwszym duchowym kierownikiem i opiekunem był ks. Karol Olczyk. Obecnie tę funkcję sprawuje ks. Adam Bajer vel Bojer. Członkowie kręgu włączają się w życie parafii poprzez przygotowywanie comiesięcznej liturgii Mszy świętej, rozważań do nabożeństw wynikających z roku liturgicznego np. Różaniec, Droga Krzyżowa, liturgii Triduum Paschalnego i Bożego Ciała oraz prowadzą parafialną Caritas.
Małżeństwa uczestniczące w kręgu, co roku wyjeżdżają na rekolekcje wakacyjne Domowego Kościoła, aby pogłębiać swą formację lub służyć innym przez podjęcie posługi animatorskiej i opieki do dzieci.

Więcej informacji nt. Ruchu Światło- Życie i jego gałęzi rodzinnej Domowego Kościoła można znaleźć na stronie internetowej: www.lodz.oaza.pl/ oraz na stronie: www.dk.oaza.pl