Spotkania Małżeńskie

Spotkania Małżeńskie – czym są? Co oznaczają?

Trwajcie w miłości mojej! [J 15,9] Ikona Spotkań Małżeńskich
Warto sięgnąć na początek po definicję do Słownika języka polskiego, gdzie „spotkać” oznacza:

1. natknąć się na kogoś lub coś, zobaczyć się z kimś;
2. poznać kogoś;
3. znaleźć coś gdzieś;
4. zdarzyć się, stać się czyimś udziałem

Spotkanie Małżeńskie więc to czas spotkania Męża i Żony, aby poznać się, zrozumieć się
i zobaczyć się w określonym miejscu, formie i czasie.

Spotkania Małżeńskie popularnie zwane są Dialogami Małżeńskimi.
Są ruchem rekolekcyjnym mającym na celu pogłębianie więzi małżeńskiej, pomoc w lepszym i głębszym zrozumieniu się męża i żony oraz pełniejsze doświadczenie sakramentalnego wymiaru ich związku. Dokonuje się to poprzez proponowanie małżeństwom takiej formy dialogu, która z jednej strony pozwoli mężowi i żonie głębiej poznać się nawzajem, z drugiej zaś – w przypadku nieporozumień – pomoże rozwiązywać konflikty między małżonkami.

Aby naprawdę SPOTKAĆ SIĘ ze sobą i z Bogiem, trzeba bardziej słuchać niż mówić, bardziej dzielić się niż dyskutować, bardziej rozumieć niż oceniać, a nade wszystko – przebaczać.

 

Podstawową formą pracy Spotkań Małżeńskich są trzydniowe rekolekcje o charakterze warsztatów. W czasie ich trwania nie ma tradycyjnych konferencji ani katechez. Odpowiednio przygotowane małżeństwa i kapłani wprowadzają uczestników do pracy własnej, polegającej na nauce i doświadczeniu dialogu. Praca ta prowadzona jest przez małżonków wyłącznie we dwoje. Żadne sprawy łączące lub dzielące małżonków uczestniczących nie są ujawniane w grupie. Uczestnictwo w Spotkaniach Małżeńskich wiąże się z wyjazdem do domu rekolekcyjnego. Rekolekcje rozpoczynają się w piątki o godz. 17:30, a kończą w niedziele ok. godz. 15:00. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie. Konieczny jest udział obojga małżonków, bez dzieci, na całości programu.

Siła oddziaływania Spotkań Małżeńskich polega na tym, że małżeństwo może podczas ich trwania przeżyć świeżość wzajemnych uczuć, odnowić lub odkryć na nowo swoją jedność. Małżeństwo wyjeżdżające z weekendu jest też na ogół zdolne do rozwiązywania konfliktów. Program jest tak ułożony, że pozwala każdej parze spojrzeć na własne życie w duchu miłości, oparty jest na nowoczesnej wiedzy z zakresu psychologii komunikacji i teologii.

 

Szczególną formą pracy niektórych ośrodków są rekolekcje dla małżeństw oczekujących na adopcję dziecka.
Małżeństwa cywilne w powtórnych związkach po rozwodzie zapraszamy na oddzielne rekolekcje, proponując refleksję nad chrześcijańskimi drogowskazami dla nich.
Spotkania Małżeńskie prowadzą cykle Wieczorów dla Zakochanych oraz Rekolekcje dla Narzeczonych, które przygotowują do zawarcia małżeństwa.

Na Spotkania Małżeńskie przyjeżdżają ludzie w różnym wieku, o różnym stażu małżeńskim, różnym poziomie wiedzy i zaangażowania religijnego, z różną skalą uczuć łączących lub dzielących małżonków. Na weekend mogą przyjeżdżać zarówno tzw. „dobre małżeństwa” jak i małżeństwa przeżywające poważne konflikty, często będące nawet na etapie rozmów o rozwodzie. W weekendzie uczestniczyło też wiele par małżeńskich, które miały zamiar ponownie się połączyć po separacji. Zapraszamy każde małżeństwo, które pragnie, by ich wspólne życie nieustannie się rozwijało. Nie stawiamy uczestnikom barier formalnych. Spotkania Małżeńskie umacniają małżeństwo od wewnątrz, a tym samym zostaje umocniony Kościół w swej podstawowej komórce. Od więzi męża i żony zależą w dużym stopniu relacje rodziców z dziećmi, z dalszą rodziną, z innymi ludźmi. Jeżeli w domu panuje miłość i rodzina promieniuje nią na zewnątrz, to jej duch udziela się innym…*

Poniżej kilka wypowiedzi uczestników Spotkań Małżeńskich:
– „Nauczyłem się, że nie wszystko, co jest dla mnie oczywiste, jest oczywiste dla żony”.
– „Stało się dla mnie ważne, by nie przerywać w czasie rozmowy, lecz dopytać, o co chodzi, starać się zrozumie”.
– „Zobaczyłam, że budowanie więzi małżeńskiej to proces. Jednym spotkaniem się tego nie załatwi. Teraz czas na życie”.
– „Zobaczyłam mojego męża od zupełnie innej strony, odkryłam jego cechy osobowości, uczucia, o które go nigdy nie podejrzewałabym, gdybyśmy byli na takim weekendzie 15 lat temu, nasze życie potoczyłoby się zupełnie inaczej”.

 


*źródło: http://www.spotkaniamalzenskie.pl