Trwają prace przy wymianie instalacji odgromowej na kościele, na którą otrzymaliśmy dotację z Urzędu Miasta Łodzi w wysokości 20 tysięcy złotych. Parafia wniosła swój wkład w wysokości 11 tysięcy 500 zł. Czeka nas jeszcze wymiana blachy na wieżyczce kościoła, za którą trzeba będzie zapłacić z własnych funduszy 35 tysięcy złotych.
W listopadzie prace będą kontynuowane i zakończone.
Dziękujemy za dotychczasowe ofiary i prosimy o dalsza pomoc materialną w ratowaniu naszego zabytkowego kościoła


 

Od 1 września w dni powszednie Msze Święte są sprawowane o godz. 7.00, 18.00 i 18.30