Rozpoczynamy nowy rok.
Niech w nas i między nami wypełnią się słowa Ojca

Świętego Franciszka, który napisał w orędziu:
„Tylko pokój, który rodzi się z braterskiej i bezinteresownej miłości, może
pomóc nam przezwyciężyć kryzysy osobiste, społeczne i globalne.
Życzę, abyśmy w nowym roku mogli podążać razem,
czyniąc skarbem to,
czego historia może nas nauczyć.

Składam najlepsze życzenia przywódcom państw i rządów, odpowiedzialnym
za organizacje międzynarodowe, zwierzchnikom różnych religii.
Wszystkim
mężczyznom i kobietom dobrej woli, życzę budowania dzień po dniu,

jako rzemieślnikom pokoju, dobrego roku!
Niech Maryja Niepokalana,
Matka Jezusa i Królowa Pokoju,
wstawia się za nami i za całym światem.


 

Zapraszamy do naszego przedszkola, są wolne miejsca.
Dzieci można zapisywać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.
Telefony do przedszkola: 513-038-957 oraz 513-038-959.