Wspólnota LEGION MAŁYCH DUSZ MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSA,
istniejąca przy naszej parafii zaprasza na spotkania, w każdy I wtorek miesiąca po wieczornej Mszy Św. i krótkiej adoracji Najśw. Sakramentu, o 19.30 spotykamy się w salce przy kancelarii, aby rozważać Pismo Święte,
Orędzie Miłosiernej Miłości i dzielić się wiarą.

Jan Paweł II znał Orędzie, powiedział: „ Znam je, to jest piękne”. Patronką tej wspólnoty jest św. Teresa od Dzieciątka Jezus.
Więcej informacji o tej wspólnocie można znaleźć na: www.maledusze.com.pl

Zapraszamy


Trwają prace przy wymianie instalacji odgromowej na kościele, na którą otrzymaliśmy dotację z Urzędu Miasta Łodzi w wysokości 20 tysięcy złotych. Parafia wniosła swój wkład w wysokości 11 tysięcy 500 zł. Czeka nas jeszcze wymiana blachy na wieżyczce kościoła, za którą trzeba będzie zapłacić z własnych funduszy 35 tysięcy złotych.
W listopadzie prace będą kontynuowane i zakończone.
Dziękujemy za dotychczasowe ofiary (w zeszłym tygodniu 800 zł – od jednej rodziny) i prosimy o dalsza pomoc materialną w ratowaniu naszego zabytkowego kościoła


Od 1 września w dni powszednie Msze Święte są sprawowane o godz. 7.00, 18.00 i 18.30