Zgromadzenie Sióstr Nativitanek

Zgromadzenie Sióstr Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Nativitanki. Congregatio Sororum Nativitatis Beatae Mariae Virginis

Zgromadzenie powstało w Warszawie 16 listopada 1926 roku w święto Matki Bożej Miłosierdzia. Ks. Kardynał Aleksander Kakowski powołał Zgromadzenie pod nazwą Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w skrócie Nativitanki (od łacińskiego słowa „nativitas”, tj. „narodzenie”) i zatwierdził Konstytucje Zgromadzenia.  Korektę tej Konstytucji przeprowadził ks. Jerzy Matulewicz (1871 – 1927) późniejszy biskup wileński, ogłoszonego przez Sługę Bożego Jana Pawła II (18.05.1920 – 02.04.2005) Błogosławionym. Założycielem jest Matka Helena Zbraniecka (18.06.1856 – 22.08.1911) z daru powołania zakonnego i zapragnęła oddać swoje życie na służbę Bogu i ludziom. Sytuacja społeczno-polityczna, nie sprzyjały realizacji tego powołania. Trudności powierzała Ojcu spowiednikowi Kapucynowi – Leander Lendzian, od którego otrzymała polecenie: „Ty nie wstąpisz do żadnego zakonu, ale sama założysz Zgromadzenie”. Matka Helena w spadku otrzymuje od swojej ciotki dom i sklep z galanterią.  W pracowni zatrudnia dziewczęta, organizuje dla nich kursy kroju i szycia, umożliwia zdobycie zawodu oraz troszczy się o ich życie religijne i moralne. Wtajemnicza w plan niektóre z dziewcząt i tworzy małą wspólnotę. Wszystko to odbywa się w tajemnicy przed ówczesną władzą państwową i rodziną. Umiera z powodu nieuleczalnej choroby.

Siostry Nativitanki prowadzą życie zakonne przez śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, oddając się całkowicie umiłowaniu Bogu, Jego czci, i Jego służbie. Rady ewangeliczne łączą Siostry sposób szczególny z kościołem do poświęcenia całego życia Jego dobru, a naukę o Królestwie Bożym rozszerzać na całym świecie.

Strój sióstr Nativitanek to czepek z białą wypustką, habit koloru granatowego oraz krzyż.

Zgromadzenie Sióstr Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – Nativitanki
Dom Generalny
al. 1-go Maja 15
90-717 Łódź

Napisz do nas.

    Napisz do (wybierz):