RODO

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, którym jest
Rzymskokatolicka Parafia św. Józefa Oblubieńca NMP w Łodzi,
91-065 Łódź, ul. Ogrodowa 22,
reprezentowana przez proboszcza Adama Bajera vel Bojera, tel. 42 633-76-06 (kontakt e-mailowy)
dla potrzeb realizacji celów Kościoła, na podstawie prawa kanonicznego.

Inspektorem Ochrony Danych w Archidiecezji Łódzkiej jest:
Ks. dr Zbigniew Tracz
90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 1
mail: iod@archidiecezja.lodz.pl.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia
(z ograniczeniem w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby).

Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych,
Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl.

 

Poprzednia polityka cookies.