Wieczernik modlitwy za kapłanów

Wieczernik modlitwy za kapłanów tworzą siedmioosobowe wspólnoty, które powstają w parafiach, aby objąć modlitwą kapłanów w nich pracujących, w taki sposób, że każdego dnia w ich intencji modli się inna wyznaczona osoba. Podjęcie zobowiązania modlitwy za swoich duszpasterzy jest publiczne i następuje w formie wypełnienia indywidualnych deklaracji przez 7 osób i zatwierdzenia ich podpisem kapłana odpowiedzialnego za Wieczernik. Jedną kopię deklaracji otrzymuje Ksiądz Proboszcz parafii, w której powstała grupa modlitewna Wieczernika, a daną kopię przekazuje się do archiwum Wieczernika. Specyfiką Wieczernika jest modlitwa za Swoich duszpasterzy parafialnych. Grupy modlitewne danej parafii powinny starać się o stałą pomoc w rozwoju swojego charyzmatu pod opieką wybranego kapłana.

1. Patronat nad Wieczernikiem modlitwy za kapłanów sprawuje Ksiądz Arcybiskup za pośrednictwem wyznaczonego opiekuna duchowego Wieczernika.

2. Wspólnoty modlitewne powstają z indywidualnej inicjatywy jednej z osób świeckich, która gromadzi wokół siebie po sześć osób (chorzy, dorośli, młodzież, dzieci), pragnących podjąć zobowiązanie regularnej modlitwy za swoich kapłanów. W jednej parafii może istnieć wiele takich wspólnot.

3. Każda z osób przynależących do siedmioosobowej grupy modlitewnej Wieczernika wybiera i wpisuje w deklaracji jeden dzień tygodnia, w którym będzie się modlić za swoich duszpasterzy parafialnych oraz ustala na jak długo podejmuje zobowiązanie (minimum 1 rok). Wskazane jest aby modlitwa ta trwała około 15 minut a w miarę możliwości odbywała się przed Najświętszym Sakramentem.

4. Za kapłanów uczestnik Wieczernika odmawia modlitwę którą otrzymał się wraz z deklaracją („O Jezu, Boski Pasterzu…”) oraz dodatkową modlitwę indywidualną (np. jedną Tajemnicę Różańca św., Koronkę do Miłosierdzia Bożego, litanie). Wskazane jest także podejmowanie w intencji Swoich duszpasterzy różnych wyrzeczeń i postów.

5. Każdy pierwszy czwartek miesiąca wspólnota modlitewna Wieczernika uczestniczy w miarę swoich możliwości we Mszy św. i przyjmuje Komunię św. w intencji Swoich kapłanów. Grupy modlitewne biorą udział w miarę możliwości we Mszach św. w Wielki Czwartek w Katedrze lub swojej parafii.

6. Raz do roku odbywa się Ogólnodiecezjalny Dzień Wieczernika modlitwy za kapłanów w wyznaczonej świątyni lub pielgrzymka do jednego z Sanktuariów.

7. Grupy modlitewne przesyłają życzenia imieninowe i świąteczne (także w rocznicę święceń kapłańskich) duszpasterzom, za których ofiarują swoją modlitwę.

8. W początkowym okresie formowania się wspólnoty Wieczernika Modlitwy za Kapłanów, formację duchowo-intelektualną podejmuje Studium Duchowości Chrześcijańskiej. W Studium prowadzone są wykłady konferencje z zakresu teologii życia duchowego, zatem zachęca się uczestników grup modlitewnych Wieczernika do korzystania z tejże formacji. Dla uczestników Wieczernika ofiarowuje się pomoc natury duchowej (spowiedź, kierownictwo duchowe, rozmowy).

9. Zespół odpowiedzialny za sprawy organizacyjne Wieczernika w skali Archidiecezji tworzą osoby świeckie powołane przez opiekuna Wieczernika.

10. Jedną 7-osobową grupą kieruje animator pozostający w stałym kontakcie z członkami swojej grupy modlitewnej, a jeśli grup jest więcej, pieczę nad nimi obejmuje moderator parafialny wyznaczony przez swoich duszpasterzy.

11. Osoby przynależące do wspólnoty Wieczernika Modlitwy za kapłanów starają się świadczyć pomoc Swoim duszpasterzom w miarę swoich możliwości i podejmują troskę o apostolat Wieczernika, to znaczy tworzenie nowych wspólnot modlitewnych.

W naszej parafii opiekunem jest ks.Robert Kaczmarek.