Słowniczek


Synod – w Kościele katolickim zebranie przedstawicieli duchowieństwa:

diecezji – synod diecezjalny „Synod diecezjalny jest zebraniem wybranych kapłanów oraz innych wiernych Kościoła partykularnego, którzy dla dobra swej wspólnoty diecezjalnej świadczą pomoc biskupowi diecezjalnemu” (Kodeks Prawa Kanonicznego, kanon 460). Zgodnie z hierarchiczną strukturą Kościoła „jedynym ustawodawcą na synodzie diecezjalnym jest biskup diecezjalny, a inni członkowie synodu posiadają tylko głos doradczy” (kan. 466). Pomagają oni biskupowi rozpoznać wszechstronnie problemy diecezji i proponują możliwie najlepsze rozwiązania tych problemów. ,

metropolii – synod prowincjonalny,

całego kraju – synod plenarny.

Synodem Biskupów nazywane jest ciało doradcze papieża.