Głupstwo głoszenia słowa

Na książkę natrafiłam na portalu katolik.pl szukając publikacji ojca Tomasza Kwietnia. Próbowałam zdobyć ją jeszcze w internetowych księgarnia, ale niestety…

Za portalem katolik.pl*:
Książka jest zbiorem rozważań wygłoszonych w bazylice oo. Dominikanów w Krakowie i drukowanych w ciągu ostatnich lat w miesięczniku LIST. Rozważania te cieszyły się ogromną popularnością wśród słuchaczy o. Tomasza i Czytelników LISTU.

Tomasz Kwiecień
ur. W 1965 r., dominikanin, liturgista, wykładowca Kolegium Teologiczno-Filozoficznego oo. Dominikanów; studiował w Krakowie i w Papieskim Instytucie Liturgicznym „Anselmianum” w Rzymie liturgię i Ojców Kościoła. Od marca 2001 r. przeor klasztoru poznańskiego. Autor też m.in.”Krótkiego przewodnika po Mszy świętej”, „Ja, stary poganin”, licznych publikacji na łamach „Tygodnika Powszechnego”, „W drodze” i LISTU. Zorganizował klasztor oo. Dominikanów w Łodzi, jest cenionym duszpasterzem.

Wstęp

Gdybym miał raz jeszcze drukować obrazki prymicyjne, umieściłbym na odwrocie to zdanie: Spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących (1 Kor 1, 21).

Kruchym ludzkim słowem Bóg zechciał się posłużyć. Kaznodzieja szybko doświadczy, jak nieporadna jest jego mowa wobec tajemnicy Boga, którą przepowiada. Choć używa swojej wiedzy i wrażliwości, nie jest właścicielem, jest wciąż jedynie sługą Słowa Bożego, a ono zachowuje swoją autonomię. Zdarza się nieraz, że – wypowiedziane – powraca do kaznodziei i zaskakuje go nowym poznaniem i mocą, wzywa do nawrócenia i daje mu nadzieję, że się naprawdę nawróci. Tak się dzieje, gdy obecni słuchają z wiarą i modlą się za księdza. Ich słuchanie nie jest nieme, staje się częścią dialogu. Kapłan i zgromadzenie są wtedy złączeni w uścisku jak Maria i Elżbieta w obrazie Nawiedzenia umieszczonym na okładce tej książki. A Duch Uświęciciel unosi się nad nimi.

Zebrane tutaj teksty były drukowane w ciągu ostatnich dwóch lat na łamach miesięcznika LIST, w cyklu zatytułowanym „Nad Biblią”. Zanim je spisano, były homiliami głoszonymi podczas niedzielnej Mszy św. w krakowskim kościele Dominikanów. Głosząc kazania przez prawie sześć lat do tego samego zgromadzenia, doświadczyłem, że homilia jest rozmową. Chciałbym dedykować tę książeczkę moim przyjaciołom z niedzielnej Mszy o 20.15, dziękując im za wspólne szukanie Boga i za to, czego mnie o Nim nauczyli swoim słuchaniem.

Tomasz Kwiecień OP, Kraków 2001

    opracowała: Anna Oleksiewicz


* informacje zamieszczono za zgodą portalu katolik.pl