ABC PRZEDSZKOLAKA –

AKADEMIA RODZICA

Pod tym hasłem wdrażamy dodatkową ofertę naszego przedszkola współpracy z rodzicami naszych przedszkolaków.

W ramach tej oferty w tym dziale umieszczamy artykuły, materiały specjalistyczne, opracowania, wskazówki, inspirujące lub ukierunkowujące, naszym zdaniem, działania rodziców na rzecz wspomagania rozwoju dziecka i wspierania funkcji wychowawczej rodziny.