ABC PRZEDSZKOLAKA –

AKADEMIA RODZICA

Pod tym hasłem wdrażamy dodatkową ofertę naszego przedszkola współpracy z rodzicami naszych przedszkolaków.

W ramach tej oferty w tym dziale umieszczamy artykuły, materiały specjalistyczne, opracowania, wskazówki, inspirujące lub ukierunkowujące, naszym zdaniem, działania rodziców na rzecz wspomagania rozwoju dziecka i wspierania funkcji wychowawczej rodziny.

ZAPROSZENIE DLA RODZICÓW
-KONSULTACJE INDYWIDUALNE-

Drodzy Rodzice,
Jesteście dla nas najważniejszymi sojusznikami i partnerami we wszystkim, co czynimy dla rozwijania potencjału Waszych dzieci. Z doświadczenia wiemy także, iż cenicie sobie również nasze rozmowy na ważkie dla nas wszystkich tematy. Jednak w sytuacjach dnia codziennego z uwagi na konieczność zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i prowadzonych z dziećmi zajęć trudno jest w sposób konstruktywny porozmawiać nam o sprawach szczególnie ważnych, związanych z dzieckiem (jego sukcesami, potrzebami) lub innych związanych z przedszkolem, przyczynami problemów dziecka, których podłożem mogą być trudne sytuacje rodzinne itp.
Dlatego zapraszamy Państwa do skorzystania z propozycji udziału w konsultacjach indywidualnych z nauczycielami i specjalistami. W klimacie spokoju, wyciszenia, zaufania i braku konieczności skoncentrowania się na dzieciach- możemy wówczas porozmawiać. Udział w tych konsultacjach poszerzy Państwa wiedzę o dziecku i pomoże nam w opracowaniu spójnego procesu działań wychowawczych i opiekuńczych oraz wsparcia rodziny. Podajemy harmonogram konsultacji stałych, który możemy poszerzyć (dostosować) w oparciu o zgłoszone nam propozycje indywidualne lub w związku ze zdiagnozowanymi przez nas bieżącymi potrzebami. Oprócz konsultacji tzw. stałych zapraszać będziemy, jak co roku, na konsultacje związane z przekazywaniem wyników, wskazówek po szczególnych etapach obserwacji pedagogicznej lub diagnozy przedszkolnej ( na te konsultacje wzorem lat ubiegłych stosowane będą do Państwa zaproszenia imienne/indywidualne- pisemne i na tablicy informacyjnej).