OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Opłata od września – 460 zł

Termin płatności:  do 15 dnia każdego miesiąca
Formy płatności:

przelewem na poniższe konto bankowe przedszkola :

32 1050 1461 1000 0090 3029 0689

 

lub wpłata gotówką bezpośrednio w przedszkolu.

Ważne: w naszym przedszkolu nie pobieramy od rodziców:
dodatkowych opłat za korzystanie przez dzieci z wszystkich ofert zajęć w naszym przedszkolu,
opłaty wpisowej.

Umożliwiamy dzieciom korzystanie z 4 posiłków. W zależności od wyboru posiłków opłaty wynoszą :

Śniadanie ( I,II ) – 3,50 zł
Obiad (obowiązkowy) – 7 zł
Podwieczorek – 3 zł

Koszt całodziennego wyżywienia13,50zł

Termin wnoszenia wpłat za wyżywienie – do 10-go dnia każdego miesiąca.
Formy płatności – jak przy czesnym (na konto bankowe przedszkola lub bezpośrednio w przedszkolu)
Wysokość odpłatności – za ilość posiłków, z których korzystało dziecko w poprzednim miesiącu.

Ważne: – prosimy o informowanie osobiste /lub/ telefoniczne o nieobecności dziecka:
najpóźniej do godziny 7.30, gdy dziecko korzysta także ze śniadania
najpóźniej do godziny 8.30 – w przypadku, gdy dziecko nie korzysta ze śniadania, tylko z pozostałych posiłków.

Pozyskanie tych informacji warunkuje zgłoszenie zapotrzebowania do cateringu – zamówienie dzieciom odpowiedniej liczby posiłków.
Brak informacji o nieobecności dziecka skutkuje zamówieniem dla przedszkolaka zadeklarowanych posiłków i naliczenia za nie odpłatności (nawet w sytuacji nieobecności dziecka).


Jednorazowa składka roczna – 45 zł
Wpłata /gotówką/ przy zapisie dziecka do przedszkola.

Umożliwiamy przedszkolakom korzystanie z 4 posiłków dziennie:

1.  I śniadanie
2. II śniadanie (owoce, warzywa, napoje)
3. obiad
4. podwieczorek

 

Posiłki w formie cateringowej.
Wszystkie posiłki są smaczne, urozmaicone i zdrowe.
Wyżywienie zapewnia przedszkolakom dietę, która jest zgodna z normami żywienia dla dzieci w wieku przedszkolnym i aktualnymi regulacjami prawnymi w tym zakresie.
Dbamy o kształtowanie u dzieci postaw zdrowego stylu odżywania z udziałem owoców, warzyw i nabiału w menu każdego dnia.
Jadłospisy umieszczamy na przedszkolnej „Tablicy informacyjnej dla rodziców ”