O nas

Dzieci mają do swojej dyspozycji przestronne sale przedszkolne, jadalnię, szatnię i pomieszczenia sanitarne, zaaranżowane estetycznie, ciekawie oraz funkcjonalnie dostosowane do potrzeb przedszkolaków.

Posiadamy też „salę dydaktyczną” do realizacji zajęć dodatkowych oraz pracy wspierającej i rozwijającej zainteresowania przedszkolaków.

Ogród przedszkolny – to prawdziwa enklawa przyrody, zielona, pełna różnorodnej roślinności. Jest miejscem dla rekreacji ruchowej,  spacerów, obserwacji przyrody. W ogrodzie przedszkolaki mogą podejmować pierwsze doświadczenia ogrodniczo-pielęgnacyjne w „przedszkolnym ogródku”. W fazie projektowania jest modernizacja ogrodu, aby jeszcze pełniej służył naszym przedszkolakom.

W salach zaaranżowane są różnotematyczne kąciki dziecięcej aktywności”, których wyposażenie w pomoce dydaktyczne, zaprasza dzieci do udziału, nie tylko w zajęciach projektowanych przez nauczycieli, ale także do podejmowania samorzutnej aktywności badawczej, eksperymentowania, zabaw parateatralnych, tematycznych i plastyczno- konstrukcyjnych.

W pobliżu naszego przedszkola bije „zielone serce” Parku Staromiejskiego ( tzw. „Parku Śledzia”) .
Jest to naszego szczególny walor usytuowania naszego przedszkola, nie tylko dla projektowania czynnego spędzania czasu przez przedszkolaki na powietrzu, ale też dla edukacji przyrodniczej. To miejsce wręcz bezcenne w swojej funkcji dydaktycznej i ekologicznej. Bowiem, w centrum miasta dzieci mają niepowtarzalną możliwość obserwowania, zmieniających się, wraz z porami roku, licznych gatunków drzew (klonów srebrzystych i pospolitych, okazu dębu czerwonego, lipy drobnolistnej, brzozy brodawkowatej, kasztanowca, klonu zwyczajnego w odmianie czerwono listnej, topoli czarnych , jaworów, leszczyn tureckich, modrzewia europejskiego jesionów wyniosłych, robinii akacjowej, jarzębów szwedzkich i pospolitych oraz świerków srebrzystych) oraz „podglądania” życia ptasich gospodarzy parku.

 

Okna naszego przedszkola „wyglądają” na położony tuż obok zabytkowy Pałac Poznańskiego i kompleks Manufaktury Łódzkiej. Sprzyja to projektowaniu przedszkolnych „lekcji historii” oraz edukację regionalną pod hasłem „Łódź wczoraj i dziś”

 

 

W bezpośrednim sąsiedztwie naszego przedszkola znajduje się Miejska Biblioteka Publiczna  Łódź – Śródmieście Filia nr 1 dla Dzieci i Młodzieży. Taka lokalizacja naszych placówek jest szczególnie istotna – sprzyja projektowaniu i realizacji przedszkolnej „edukacji dla czytelnictwa”.

 

Bliska lokalizacja szkół podstawowych to kolejny ważny atrybut , szczególnie dla absolwentów naszego przedszkola. Większość z nich staje się uczniami tych szkół. Bliska lokalizacja umożliwia organizowanie „szkolnych wycieczek”, dzięki którym szkoła jest już przedszkolakom znana i z którą powstają cenne adaptacyjne „nici przyjaźni” .