Grupy Przedszkolne

Grupy przedszkolne.

W przedszkolu funkcjonują 2 grupy przedszkolne:

ODDZIAŁ I :  PSZCZÓŁKI

Uczęszczają do niego 3-4 letnie przedszkolaki.
Nad opieką, wychowaniem i edukacją dzieci czuwają w tej grupie nauczyciele: mgr Dominika Zaremba, mgr Maciej Kryczka.

ODDZIAŁ II : SÓWKI
Uczęszczają do niego przedszkolaki 5 – 6 letnie.
Nad opieką, wychowaniem i edukacją czuwają w tej grupie nauczyciele: mgr Anna Ziółek-Włodarczyk, mgr Maciej Kryczka.

„Jak w rodzinie”

Struktura grup mieszanych wiekowo sprzyja wzajemnej integracji przedszkolaków.

Jest pomocna adaptacji w atmosferze domowego ogniska, w którym starsze dzieci służą młodszym koleżankom i kolegom bazą swoich doświadczeń i wiadomości .

Mieszana struktura wiekowa grup kształtuje również pożądane postawy wychowawcze- wyzwala u starszych dzieci postawy opiekuńcze, zręby empatii, tolerancji i zrozumienia dla uzasadnionego prawa młodszych przedszkolaków do „niewiedzy”.

Młodsze dzieci szybciej uczą się samodzielności i szybciej osiągają gotowość emocjonalną do „uczenia się”.