Nasze grupy przedszkolne

Nasze grupy przedszkolne.

W przedszkolu funkcjonują 2 grupy przedszkolne:

ODDZIAŁ I :  KWIATUSZKI

Uczęszczają do niego 3-4 letnie przedszkolaki,
a nad opieką, wychowaniem i edukacją dzieci czuwają w tej grupie
nauczyciele Panie: Edyta, Katarzyna i Sylwia.

 

 

ODDZIAŁ II : ANIOŁKI
Uczęszczają do niego przedszkolaki 4 – 5 letnie oraz 6-latki (o odroczonym obowiązku szkolnym)
A nad opieką, wychowaniem i edukacją czuwają w tej grupie
nauczyciele Panie: Marta i Sylwia

 

 

„Jak w rodzinie”

Struktura grup mieszanych wiekowo sprzyja wzajemnej integracji przedszkolaków.

Jest pomocna adaptacji w atmosferze domowego ogniska, w którym starsze dzieci służą młodszym koleżankom i kolegom bazą swoich doświadczeń i wiadomości .

Mieszana struktura wiekowa grup kształtuje również pożądane postawy wychowawcze- wyzwala u starszych dzieci postawy opiekuńcze, zręby empatii, tolerancji i zrozumienia dla uzasadnionego prawa młodszych przedszkolaków do „niewiedzy”.

Młodsze dzieci szybciej uczą się samodzielności i szybciej osiągają gotowość emocjonalną do „uczenia się”.