Zapisy do przedszkola

     
   

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

ETAP 1.

NABÓR-ZŁOŻENIE „WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA”

od 1.03 do 30.04.2023r.

 • WARUNKIEM UBIEGANIA SIĘ O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA JEST ZŁOŻENIE PRZEZ RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONEGO PISEMNEGO „WNIOSKU
  O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA” W TERMINIE
  DO 30 KWIETNIA 2022r.

 

 • MIEJSCE POBIERANIA I ODDANIA WNIOSKÓW-U DYREKTORA LUB NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA, POBRANIE WNIOSKU TAKŻE ZE STRONY INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA.

ETAP 2.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI

15.05.2023r.

WYNIKI REKRUTACJI-PISEMNA LISTA KANDYDATÓW DO PRZYJĘCIA PODANA ZOSTANIE DO WIADOMOŚCI NA TABLICY INFORMACYJNEJ DLA RODZICÓW (PISEMNA LISTA). INFORMACJI UDZIELIĆ MOŻE TEŻ TELEFONICZNIE DYREKTOR LUB NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA.

ETAP 3.

PODPISANIE UMOWY Z PRZEDSZKOLEM

do 31.06.2023r.

 • WARUNKIEM PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA JEST PODPISANIE PRZEZ RODZICÓW „UMOWY
  Z PRZEDSZKOLEM W SPRAWIE KORZYSTANIA Z USŁUG WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNYCH
  I OPIEKUŃCZYCH”.

 

 • NIE PODPISANIE UMOWY W TERMINIE TRAKTOWANE BĘDZIE JAKO REZYGNACJA KORZYSTANIA Z USŁUG PRZEDSZKOLA I SKUTKUJE SKREŚLENIEM DZIECKA Z LISTY DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH OD 09.2023r.