Oferty zajęć

 

OFERTY ZAJĘĆ PROWADZONYCH W PRZEDSZKOLU
ROK SZKOLNY 2021-2022

Przedszkole w bieżącym roku szkolnym kontynuuje zakres nieodpłatnych ofert. Prowadzone są one przez specjalistów i nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu. Adresujemy je do przedszkolaków w ramach przedszkolnych kółek zainteresowań. Oferty ukierunkowane są na rozwijanie zainteresowań, odkrywanie u dzieci symptomów uzdolnień kierunkowych, kształtowanie ich przyszłych postaw i dziecięcych „pasji” oraz na inspirowanie i zachęcanie rodziców do szerszego udziału w procesie wychowania i edukacji przedszkolnej. Przedszkole w ramach tych ofert poszerza też zakres pogłębionego psychologicznego monitorowania postępów rozwojowych dzieci. Wszystkie oferty uwzględniają podstawę programową wychowania przedszkolnego i realizowane są w oparciu o dopuszczone do użytku w przedszkolu zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym programy autorskie specjalistów i nauczycieli. Szczegółowy wykaz tych programów zawiera „Przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego na bieżący rok szkolny”.