Boże Ciało 2017

Boże Ciało to Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (łac. Sollemnitas Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi), rzadziej nazywane Świętem Ciała i Krwi Pańskiej. To dzień ku czci Najświętszego Sakramentu.
Bóg pragnie przyjaźni z człowiekiem – ofiarowuje się nam cały w kawałku chleba, w Eucharystii. Chce/pragnie Ciebie, Twojej przyjaźni.
Jak dziś odpowiedziałem/-am na Jego wezwanie?

Zapraszamy do Galerii

Ciebie Boga wysławiamy,
Tobie Panu wieczna chwała,
Ciebie Ojca, niebios bramy,
Ciebie wielbi ziemia cała.(…)

Prosim, słudzy łask niegodni,
wspomóż, obmyj grzech co plami,
Gdyś odkupił nas od zbrodni
Drogiej swojej Krwi strugami.(…)

Zjaw swą litość w życiu całym
tym, co żebrzą Twej opieki:
w Tobie Panie zaufałem,
Nie zawstydzę się na wieki.

 

 


opracowanie i zdjęcia: Anna Oleksiewicz