Bieszczady Górzanka 2017 – zima


 
Odkąd proboszczem w Parafii św. Józefa został ks. Adam Bajer vel Bojer organizowane są letnie i zimowe wyjazdy formacyjno-wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży. Również i tej zimy w dniach 16 – 25 stycznia 2017 roku dzieci z naszej Parafii przebywały na wyjeździe w Górzance, w Bieszczadach.
Wyjazdy te służą pogłębieniu więzi dzieci i młodzieży z Jezusem Chrystusem.
Stosownie do wieku uczestników wyjazdu formacyjnego przekazywane są treści religijne.
Hasło przewodnie zimowego wyjazdu stanowiło „Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas” (por. 2 Kor 5,14–20).

W czasie wyjazdu dzieci spędzają ze sobą czas, poznają się, grają, bawią się nawiązując relacje – tak ważne w dzisiejszym zabieganym świecie. Uczą się przybliżać się do Boga – odkrywają Go w Słowie Bożym i w drugim człowieku, uczą się również znajdować Stwórcę w otaczającej je przyrodzie.

Dzieci biorące udział w wyjeździe formacyjno-wypoczynkowym biorą czynny udział w życiu parafii poprzez świetlicę środowiskową, posługę liturgiczną, uczestnictwo w scholi czy służbie jako Bielanki.
W tym miejscu należy też wspomnieć o tym, co czasami zauważalne jest tylko w oczach Boga i ma miejsce w samej Wspólnocie naszej Parafii św. Józefa.
Organizacja wyjazdu dla dzieci i młodzieży to znaczne przedsięwięzięcie organizacyjno-finansowe.
Nie wszystkie rodziny mogą sobie pozwolić na pokrycie całości kosztów wyjazdu swojego dziecka.
Cześć dofinansowania wyjazdu ks. Proboszcz pokrywa z dochodów ze sprzedaży opłatków parafii. Dodatkowym źródłem pozyskania środków jest sprzedaż bombek świątecznych, kart na święta, sprzedaż sianka czy ciast. Te wszystkie mniejsze i większe działa są czynione rękoma Ks. Proboszcza Adama, Siostry Moniki, pozostałych opiekunów grupy wyjadowej – p. Krysi, p. Ewy, p. Arka, ale i tych „mniej widzialnych” ludzkimi oczyma – osób rozprowadzających opłatki, wytwarzających bombki, karty świąteczne, szykujących sianko, piekących ciasta i tych sprzedających je z Siostrą Moniką w przedsionku naszego Kościoła, ale przede wszystkich ofiarodawców, kupujących te wszystkie dzieła.
Bogu niech będą dzięki za te wszystkie „małe” i „duże” cuda, które daje nam czynić jako Wspólnota parafialna

Serdeczne Bóg zapłać !!!

Tegoroczny zimowy wyjazd przebiegał według następującego planu:
16.01 podróż koleją na trasie Łódź – Kraków- Rzeszów, bus Rzeszów – Górzanka, temat dnia: „Król i królowa” Ps145
17.01 Bereźnica – górka
18.01 Tama, muzeum Bojków cerkwie – centrum Kultury Ekumenicznej ekumeniczne, Polańczyk Sanktuarium
19.01 Ustrzyki Dolne Równia MP Bieszczadzka
20.01 Wędrówka stokami Bukowiec – Polanki
21.01 Wołkowyja – górka
22.01 Wierchy Rybiańskie, Wołkowyja
23.01 Górzanka górka
24.01 Korbania – Tabor
25.01 Wyjazd powrotny – temat dnia „Nawrócenie św. Pawła”

 

Zdjęcia z wyjazdu już wkrótce na naszej stronie.

 

 

 

 


Gościny dzieciom udzielili Państwo Zbigniew i Maria Dębińskich z agroturystyki „Pod Skałką”.

Warto przeczytać: Różnorodność w jedności

Komentarz: Anna Oleksiewicz