Bieszczady Górzanka 2016 – lato

W dniach 22-30 sierpnia 2016 roku miał miejsce wyjazd o charakterze rekolekcyjno-formacyjno-wypoczynkowym przeznaczony dla dzieci związanych z Parafią św. Józefa: ministrantów, bielanek i scholi.
W wyjeżdzie brało udział 9-ro dzieci wraz z Ks. Proboszczem Adamem, Siostrą Moniką i naszym Panem Jackiem.

Jutrznia, Msza święta, podsumowanie dnia np film, modlitwa wieczorna – to stałe elementy dnia.
Dzieci spędzały czas na świeżym powietrzu wokół domu agroturystycznego w Górzance, ale też na wyprawach w teren: góry, woda, piknik nadleśnictwa itp. – każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Dzieci zwiedziły m.in.:
– Jezioro Solińskie – wypoczynek
– Łopienkę – cerkiew
– „Sine wiry” – rezerwat, gdzie 2 rzeki: Wetlinka i Solinka spotykają się ze sobą i tworzą wiry. Popołudniem dzieci mogły sprawdzić stopień nagrzania kamieni w wodzie i stopień oddawania przez nie ciepła,
– Korbania – piękne widoki z platformy widokowej oraz Tyskowa,
– Baligród – cmentarz oraz Rabe, piknik nadleśnictwa.
Czwartek to spływ pontonowy Sanem – tu liczyła się głównie praca zespołowa.
Niedziela to czas Zmartwychwstania i Msza święta o świcie na górzańskim szczycie. Popołudniemdzieci odwiedziły Schronisko „Pod Małą Rawką”

„Dzięki litości serdecznej z wysoka wschodzące Słońce nas nawiedzi, by zajaśnieć tym, co w mroku i w cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki zwrócić na drogę pokoju.” Łk

1, 78-79

Po krótkim, ale intensywnym pobycie w Górzance wszyscy rozstawali się z Bieszczadami z wielkim żalem.

Za cały ten błogosławiony czas rekolekcyjno-wypoczynkowy i dzieła Boże dokonane w sercach uczestników niech będzie Bogu chwała.
Wszystkim tym, dzięki którym ten wyjazd był możliwy, Boże błogosław w miłosierdziu swoim.

Zapraszamy do galerii  zdjęć – zebrała się ich spora ilość 🙂 Zdjęcia zostały wykonane przez uczestników wypoczynku w Bieszczadach.


Na koniec kilka wybranych przewodnich myśli, które na dany dzień towarzyszyły uczestnikom wyjazdu rekolekcyjno-formacyjnego:

„Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy,
wejdę do niego i będę z nim wieczerzał,
a on ze mną”

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, ze Syna swego Jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał”J 3,16

„Ukochałem cię odwieczną miłością,
dlatego też zachowałem łaskawość dla ciebie”

„W Chrystusie Bóg pojednał ze sobą świat nie poczytując ludziom ich grzechów,
nam zaś przekazał słowo jednania.
Tak więc … w imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem”2Kor 5, 19-20relacja Anny i Bogdana Oleksiewicz,
którzy wraz z dziećmi spędzali swój urlop wypoczynkowy w Bieszczadach w zbliżonym czasie.