Tag: Pomoc

Pomoc.

Szanowni Państwo,
W związku z planowanym wykonaniem projektu konserwacji Kościoła św. Józefa Oblubieńca przy ul. Ogrodowej 22 w Łodzi który jest najstarszym zabytkiem drewnianym w samym centrum miasta i znajduje się w dramatycznym stanie zachowania zagrażającym bezpieczeństwu użytkowania zwracamy się z prośbą o pomoc w ratowaniu tak unikatowego zabytku i jedynego zachowanego budynku z czasów Łodzi rolniczej. Budynek jest w bardzo złym stanie zachowania i wymaga niezwłocznej interwencji polegającej na wykonaniu odwodnienia, wzmocnienia fundamentów wraz wykonania izolacji przeciwwilgociową a także miejscowego wzmocnienia konstrukcji budynku. Jesteśmy w trakcie opracowywania dokumentacji niezbędnej do wystąpienia o 100%-owe dofinansowanie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Opracowanie projektu pociąga za sobą konieczność dostarczenia pełnej dokumentacji konserwatorskiej i budowlanej oraz opinii rzeczoznawcy. Prace prowadzone będą przez panią mgr Annę Koszarską konserwatora dzieł sztuki oraz firmę budowlaną Drager Sp. z o.o. jednakże niezbędna będzie także opinia zewnętrznego rzeczoznawcy której koszt wyniesie 4 500,00 zł netto.
W dalszym etapie niezbędne będzie wykonanie wymiany instalacji elektrycznej której stan obecny zagraża bezpieczeństwu obiektu a następnie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej kościoła.

Z poważaniem,
Robert Goś
Prokurent


Drager Sp. z o.o.
22/4283852
ul. Powstańców Śląskich 104/33
01-466 Warszawa.
NIP 527-25-69-633

Pomoc

Tak jak w ubiegłym roku pragniemy zorganizować pomoc świąteczną dla najuboższych
naszej parafii. Prosimy o włączenie się w akcję poprzez złożenie deklaracji o pomocy
do Zespołu Charytatywnego.
W Wielką Sobotę będziemy prosić Parafian o pozostawienie czegoś ze „święconki”.
Osoby potrzebujące prosimy o zgłaszanie się do Zespołu Charytatywnego,
który pełni dyżur we wtorki Wielkiego Postu w godz. 17.00-18.00 w kancelarii.