Tag: Alleluja

Alleluja.

Darem wysłużonym przez Chrystusa na Drzewie Krzyża jest Duch Święty – Pocieszyciel. Obfitości darów Ducha Świętego – szczególnie miłości, pokoju i radości życzymy w tym świętym czasie Wielkiej Nocy. Niech Pan prowadzi drogami świętości. Alleluja.