STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej (SRK AŁ) powstało w 1991 roku. W łączności ze Stolicą Apostolską, Episkopatem, Archidiecezją, Parafią pragniemy aktywizować własne Grono i ludzi tzw. „dobrej woli” do reagowania na patologie wynikające z biedy duchowej i materialnej.
W duchu Katolickiej Nauki Kościoła, w ramach polskiego prawa i działając wedle zasady non-profit, chcemy wspierać te inicjatywy lokalnych społeczności (parafialnych), które poszerzają Obszary Dobra – „przytulają potrzebującego” – udzielają wsparcia, opieki, porady.
Spodziewamy się, że Koła SRK AŁ będą „prężne” w każdej parafii – zachęcamy Proboszczów do wspierania „oddolnej” zwykle inicjatywy powstawania Kół.
Nasza Organizacja zainicjowała powstanie dwóch przedszkoli: w Niesułkowie (2008) i drugiego w Łodzi. Obie te instytucje dobrze służą rodzinom, sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi dzieci.