Sakrament Bierzmowania

Młodzież, która pragnie kontynuować przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania prosimy o przesłanie na adres mailowy bierzmowani.jozef2020@op.pl swoich danych: tj imienia i nazwiska oraz nr telefonu i parafii chrztu do 10.03.2021.
Ks. Orfeusz jest odpowiedzialny za przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Wszelkie zapytania prosimy kierować do ks. Orfeusza.
Spotkanie dla młodzieży przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania z klas 1 szkół ponadpodstawowych odbędzie się w kościele dnia 11 marca 2021 r.(czwartek) o godz. 18.30.

Obecność obowiązkowa.