Rodzina Jest dla Dzieci

Zachęcamy do zainteresowania się tematem rodzicielstwa zastępczego.
W zakrystii dostępne są ulotki informacyjne przygotowane przez pracowników
Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Informacje można znaleźć także na stronie internetowej lub facebook