Pomoc


Wpłynęła do naszej parafii prośba o pomoc finansową dla chorej studentki pedagogiki Katieriny z Żytomierza na Ukrainie. Katierina ma poważnie uszkodzony kręgosłup. Grozi Jej, że resztę życia spędzi na wózku inwalidzkim. Koszt operacji to 100 tysięcy złotych. Odpowiadając na Jej prośbę, w następne dwie niedziele, będzie można złożyć dar serca do puszki przy wyjściu z kościoła.