Ogłoszenia parafialne

10 GRUDNIA 2017 r – II NIEDZIELA ADWENTU

 

* Dziękujemy za wszelką pomoc, modlitwę i życzliwość, za wszelkie ofiary złożone na utrzymanie Kościoła. W ubiegłą niedzielę tzw. taca gospodarcza wyniosła 1192zł 72gr.

* W dzisiejszą niedzielę odbywa się zbiórka ofiar do puszek na potrzeby Kościoła na Wschodzie. Za dar serca składamy serdeczne podziękowania.

Dzisiaj można nabyć poświęcone opłatki. Dochód z opłatków przeznaczony będzie na wyjazd młodzieży i dzieci (m.in. ministranci, bielanki, dzieci ze świetlicy) na zimowiska w Bieszczady podczas ferii zimowych.
Proszę o pomoc w rozprowadzeniu opłatków. Osoby chętne proszę o zgłaszanie się do Siostry Moniki.
Do kupienia są także wykonane ręcznie bombki – stroiki, gwiazdki, ciasto, itp. Dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na zimowiska.

* Trwa Adwent – czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Zapraszamy na Roraty ze świętym Józefem – „strażnikiem skarbów” w dni powszednie o godz. 7.00. Dzieci otrzymują pamiątkowe obrazki.

* W następną niedzielę odbędzie się zbiórka ofiar do puszek na Fundusz Ochrony Macierzyństwa im. Stanisławy Leszczyńskiej.

* Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Do nabycia tygodniki „Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny”, „List do Pani”, „L’Osservatore Romano”, „Wzrastanie”.