Dzieje duszy

św. Teresa od Dzieciątka Jezus, „Dzieje duszy”

„Raduje się także Matka Kościół, gdy widzi, że w ciągu dziejów Bóg nadal objawia się maluczkim i  pokornym i sprawia przez swego Ducha, który „przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego”(1 Kor 2,10), że Jego wybrani potrafią mówić o „darach Bożych nie uczonymi słowami ludzkiej mądrości, lecz pouczeni przez Ducha, przedstawiając duchowe sprawy tym, którzy są z Ducha”(1 Kor 2,12.13).  W ten sposób Duch Święty prowadzi Kościół ku pełni prawdy, udziela mu rozmaitych darów, przyozdabia go mocą Ewangelii i daje mu zdolność rozpoznawania znaków czasu, aby mógł lepiej spełniać wolę Bożą”*.

„Dzieje duszy” zawierają rękopisy św. Teresy od Dzieciątka Jezus (A, B i C), ostatnie rozmowy, rady i wspomnienia spisane przez nowicjuszki, listy, wybór poezji oraz modlitwy. Książki tej nie da się „pochłonąć jednego wieczoru”.
Oto dwa krótkie fragmenty wybrane z rad św. Teresy, spisanych przez nowicjuszki:

…”Prawdziwa miłość bliźniego nie powinna być nigdy przedmiotem porównać, zazdrości. Jeśli tak się dzieje, to znaczy, że rozumie sie ją źle, że się samemu tej miłości nie posiada. Wtedy jest szukanie samego siebie. Wtedy nie ocenia sie trafnie”…

…”Dobroć nie powinna przeradzać się w słabość. Kiedy się kogoś słusznie upomni, trzeba na tym poprzestać i nie myśleć o tym, że sprawiło się przykrość. Biec za zasmuconą, by ją pocieszyć, to znaczy zrobić jej więcej złego niż dobrego. Zostawić ją samej sobie to zmusić ją, by nie oczekiwała niczego od ludzi, by zwróciła się do Boga, by uznała swą winę, by się upokorzyła. Inaczej przyzwyczai się do tego, że po zasłużonej naganie jest pocieszana, i zacznie postępować jak rozpieszczone dziecko, które krzycząc i tupiąc nogami, zmusza matkę do powrotu i osuszenia jego łez”.

Co to znaczy „zapierać się samego siebie”, jak szukać Boga, jak z nim rozmawiać, jak Bóg oczyszcza człowieka z jego niedoskonałości, niedociągnięć, jak Bóg jest spragniony naszej miłości – Stwórca świata mówił: „daj mi pić”, a co ja mu daję…

Czytając tę książkę mamy możliwość poznać św. Teresę od Dzieciątka Jezus, ale też i poznać siebie…


*fragment listu apostolskiego Jana Pawła II wydany z okazji ogłoszenia św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Doktorem Kościoła powszechnego.

opracowała: Anna Oleksiewicz