Kategoria: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archdiecezji Łódzkiej

STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej (SRK AŁ) powstało w 1991 roku. W łączności ze Stolicą Apostolską, Episkopatem, Archidiecezją, Parafią pragniemy aktywizować własne Grono i ludzi tzw. "dobrej woli" do reagowania na patologie wynikające z biedy duchowej i materialnej. W duchu Katolickiej Nauki Kościoła, w ramach polskiego prawa i działając wedle zasady non-profit, chcemy wspierać te inicjatywy lokalnych społeczności (parafialnych), które...Czytaj więcej