BIERZMOWANIE

Bierzmowanie to sakrament zacieśniający relację z Bogiem. Pogłębia życie Boże, które zostało rozpoczęte na chrzcie świętym i wzmacniane jest przez Komunię Świętą. Owocem sakramentu bierzmowania są dary, które Duch Święty wlewa i rozwija w człowieku. Do owocnego przyjęcia sakramentu potrzeba zatem pielęgnować i rozwijać wiarę, dlatego też proces przygotowania skupiony jest na życiu wewnętrznym, które jest pogłębiane przez udział w Mszach Świętych, nabożeństwach, przez regularną spowiedź, modlitwę osobistą oraz katechezę.


Za przygotowanie kandydatów do sakramentu bierzmowania w naszej parafii odpowiedzialny jest ks. Orfeusz – tel. 575 787 150.

Spotkania dla bierzmowanych – harmonogram spotkań:

Szkoła Średnia
14 WRZEŚNIA 2021r. (wtorek) godz. 18:00
29 WRZEŚNIA 2021r. (środa) godz. 18:00
12 PAŹDZIERNIKA 2021r. godz. 18:00
27 PAŹDZIERNIKA 2021r. godz. 18:00
09 LISTOPADA 2021r. godz. 18:00
24 LISTOPADA 2021r. godz. 18:00
7 GRUDNIA 2021r. godz. 18:00
22 GRUDNIA 2021r. godz. 18:00
11 STYCZNIA 2022r. godz. 18:00
26 STYCZNIA 2022r. godz. 18:00
08 LUTEGO 2022r . godz. 18:00
KLASA VIII
15 WRZEŚNIA 2021r. (środa) godz. 18:00
28 WRZEŚNIA 2021r. (wtorek) godz. 18:00
13 PAŹDZIERNIKA 2021r. godz. 18:00
26 PAŹDZIERNIKA 2021r. godz. 18:00
10 LISTOPADA 2021r. godz. 18:00
23 LISTOPADA 2021r. godz. 18:00
8 GRUDNIA 2021r. godz. 18:00
21 GRUDNIA 2021r. godz. 18:00
12 STYCZNIA 2022r. godz. 18:00
25 STYCZNIA 2022r. godz. 18:00
09 LUTEGO 2022r. godz. 18:00
Klasa VII
21 WRZEŚNIA 2021r. (wtorek) godz. 18:00
20 PAŹDZIERNIKA 2021r. godz. 18:00
16 LISTOPADA 2021r. godz. 18:00
15 GRUDNIA 2021r. godz. 18:00
18 STYCZNIA 2022r. godz. 18:00
02 MARCA 2022r. godz. 18:00

Wymagane dokumenty do pobrania:

Deklaracja kandydata Zgoda na przetwarzanie danych