Adwent 2016

adwent9 Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny.
Jest on pełnym tęsknoty oczekiwaniem na Boże Narodzenie, na przyjście Chrystusa.
Adwent to okres oczyszczenia naszych serc i pogłębienia miłości i wdzięczności względem Pana Boga i Matki Najświętszej.