Alleluja.

Darem wysłużonym przez Chrystusa na Drzewie Krzyża jest Duch Święty
– Pocieszyciel.
Obfitości darów Ducha Świętego
– szczególnie miłości, pokoju i radości życzymy w tym świętym czasie
Wielkiej Nocy.
Niech Pan prowadzi drogami świętości.
Alleluja.